คุณสมบัติของผู้กู้

คุณสมบัติของผู้กู้สินเชื่อ
มีธุรกิจเป็นของตัวเอง เป็นเจ้าของกิจการ
มีสถานที่ทำงานเป็นหลักแหล่ง หรืออยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
จดทะเบียนการค้า หรือมีหนังสือรับรองบริษัท

หากมีหน้าร้าน บริษัท โรงงาน เป็นของตัวเองจะได้รับการพิจารณาพิเศษ

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นกู้
สำเนาประจำตัวบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน

รูปถ่ายสถานที่ประกอบการ รูปถ่ายบริษัท โรงงาน

ใบจดทะเบียนการค้า / หนังสือรับรองบริษัท
รายการเดินบัญชีย้อนหลัง หลักฐานการแสดงรายรับรายจ่ายที่ชัดเจน
สินเชื่อ Easy Fast4 You ดำเนินธุรกิจอย่างซื่อตรง ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า จริงใจในการบริการ เรามีทีมงานพร้อมให้บริการลูกค้าในพื้นที่จังหวัดดังต่อไปนี้
กรุงเทพมหานคร
ปทุมธานี
นนทบุรี
สมุทรสาคร
สมุทรปราการ
นครปฐม
นครราชสีมา
สระบุรี
สมุทรสงคราม
ฉะเชิงเทรา
นครนายก
ระยอง
ชลบุรี